Baltic Analog Lab

  1. Skolai pieteikties var jebkurš interesents sākot ar 20 gadu vecumu.

    Dalības maksa: 80 EUR mēnesī (vai 400 EUR par visu kursu)

    Dalības maksa ietver dalību četrās radošajās darbnīcās, desmit lekciju apmeklējumu, kā arī filmu materiālu un ķīmijas izmaksas individuālā darba izstrādei  skolas nobeigumā. 

    Katram studentam būs iespēja uzņemt savu īsfilmu pēc izvēles uz krāsaina vai melnbalta filmu materiāla.

    Dalībai skolā ir paredzēta pieciem pilniem mēnešiem un tajā var piedalīties tikai apmaksājot pilno dalības maksu (pat ja dalība notiek īsākā termiņā), taču dalības maksu var maksāt pa daļām ik mēnesi. 

Baltic Analog Lab ©

Built with Berta.me